Tvorivé vydavateľstvo VEDUTA

Hravá škola

Veduta
Slnečná sústava

Slnečná sústava

Vzdelávacia pomôcka o Slnečnej sústave

 • vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola,
 • graficky znázorňuje Slnečnú sústavu,
 • vhodné pre všetky vekové kategórie,
 • formát v rozloženom stave: 98 cm x 62 cm,
 • formát v poskladanom stave: 21 cm x 12,5 cm.

Grafické znázornenie Slnečnej sústavy, ktorá pozostáva z hviezdy Slnko a všetkých telies obiehajúcich okolo neho, ako asteroidy, kométy, mesiace a planéty atď. Centrálnym telesom Slnečnej sústavy je Slnko, okolo ktorého obieha osem planét Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún.

Autor: Michal Klaučo

ISBN: 978-80-974039-4-2, rok vydania 2021


Základné geografické pojmy

Základné geografické pojmy

Vzdelávacia pomôcka o povrchových útvaroch na Zemi

 • vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola,
 • graficky vysvetľuje povrchové útvary na Zemi,
 • vhodné pre všetky vekové kategórie,
 • formát v rozloženom stave: 98 cm x 62 cm,
 • formát v poskladanom stave: 21 cm x 12,5 cm.

Učebná pomôcka graficky vysvetľuje takmer 50 základných geografických pojmov povrchových útvarov Zeme, ako sú tvrdoš, gejzír, atol, záliv, súostrovie, sopka, lagúna atď.

Autori: Michal Klaučo, Peter Barto

ISBN: 978-80-969773-8-3, rok vydania 2021


História a vznik planéty Zem

História a vznik planéty Zem

Vzdelávacia a učebná pomôcka o vzniku Zeme

 • vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola,
 • graficky znázorňuje vznik a históriu planéty Zem,
 • vhodné pre všetky vekové kategórie,
 • formát v rozloženom stave: 98 cm x 62 cm,
 • formát v poskladanom stave: 21 cm x 12,5 cm.

Chronologický vývoj planéty Zem z geologického hľadiska od súčasnosti až do obdobia približne pred 4,6 miliardami rokov. Pohľad na vznik života, klimatické zmeny, pohyby kontinentov atď. Cez obrázky k jednotlivým obdobiam sú znázornené rôzne formy života na planéte Zem.

Autori: Michal Klaučo, Stanislav Klaučo

ISBN: 978-80-974039-3-5, rok vydania 2021


Detská mapa sveta

Detská mapa sveta

Vzdelávacia pomôcka o rozložení svetadielov a kontinentov

 • vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola,
 • graficky znázorňuje rozloženie svetadielov a kontinentov,
 • vhodné pre deti,
 • formát v rozloženom stave: 98 cm x 62 cm,
 • formát v poskladanom stave: 21 cm x 12,5 cm.

Detská mapa pomáha deťom pochopiť, kde a aké zvieratká žijú, aké sú svetadiely a kontinenty. Mapa ilustruje rozdiel života na severom a južnom póle, rozdiel medzi zvieratkami v Afrike a v Európe. Vysvetľuje, akými dopravnými prostriedkami sa dá prekonať veľká vzdialenosť. Kde a aké ryby obývajú oceány, kde sú tučniaky a ľadové medvede a mnoho ďalších zaujímavostí. 

Autor: Michal Klaučo

ISBN: 978-80-974039-2-8, rok vydania 2021


Geografická poloha

Geografická poloha

Vzdelávacia pomôcka o určovaní polohy na Zemi

 • vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola,
 • graficky znázorňuje určovanie polohy na Zemi,
 • vhodné pre všetky vekové kategórie,
 • formát v rozloženom stave: 98 cm x 62 cm,
 • formát v poskladanom stave: 21 cm x 12,5 cm.

Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky vysvetľuje absolútnu a relatívnu geografickú polohu.

Autori: Michal Klaučo, Karol Weis

ISBN: 978-80-974039-6-6, rok vydania 2021


Pohyby Zeme a striedanie ročných období

Pohyby Zeme a striedanie ročných období

Vzdelávacia pomôcka o pohyboch Zeme a ročných obdobiach

 • vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola,
 • graficky znázorňuje pohyby Zeme a striedanie ročných období,
 • vhodné pre všetky vekové kategórie,
 • formát v rozloženom stave: 98 cm x 62 cm,
 • formát v poskladanom stave: 21 cm x 12,5 cm.

Vzdelávacia pomôcka vo forme skladacej mapy vysvetľuje striedanie ročných období, znázorňuje letný a zimný slnovrat, jarnú a jesennú rovnodennosť. Znázorňuje otáčanie Zeme okolo vlastnej osi. Vysvetľuje dĺžku dňa a noci.

Autori: Michal Klaučo, Karol Weis

ISBN: 978-80-974039-5-9, rok vydania 2021


Základný prehľad geografie

Základný prehľad geografie

Memo kartičky, resp. prehľady na tému geografia

 • súbor memo kartičiek, resp. prehľady na tému geografie,
 • balenie obsahuje 5 rôznych vzdelávacích kartičiek,
 • každá kartička je zameraná na inú tému,
 • formát: A5,
 • počet strán: 5 kartičiek - obojstranný text.

Témy kartičiek sú: Geografická poloha, Ako pracovať s mapou, Základné geografické pojmy, Chránené územia Slovenska (národné parky a chránené krajinné oblasti), Pohyby Zeme a striedanie ročných období.

Autori: Michal Klaučo, Karol Weis, Peter Barto, rok vydania 2012