Tvorivé vydavateľstvo VEDUTA

O nás

Veduta

Spoločnosť VEDUTA vznikla v roku 2007 na základe potrieb riešenia otázok v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Takmer celé jedno desaťročie spoločnosť pôsobila v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.  Za svoju existenciu vyhotovila desiatky hodnotení, dokumentov, analýz, posudkov atď. Hlavným prostriedkom pri vyhotovovaní dokumentov ochrany prírody a životného prostredia boli IKT prostriedky zo sféry geografických a grafických informačných systémov.

Pri našich realizáciách sme kládli dôraz na vysokú estetickú hodnotu grafického vyhotovenia akejkoľvek našej práce. Logika textov, obrázkov, máp musela byť vždy v harmónii s estetikou vizuálnej stránky konečného diela.

Našim prvým komerčným vydavateľským výstupom bol v roku 2012 súbor vzdelávacích memo kartičiek so zameraním na geografické vzdelávanie. Zo strany spoločnosti VEDUTA išlo o experiment a vyskúšanie nových možností vydavateľského trhu a to vrátane zostavovateľských a tlačiarenských prác a v neposlednom rade aj distribúcie.

V súčasnosti sa spoločnosť VEDUTA  venuje len vydavateľskej činnosti so zameraním na detskú a vzdelávaciu literatúru. Poslaním VEDUTA je prinášať hravú a tvorivú literatúru, s ktorou sa aktívne pracuje. Po prečítaní a použití nekončí život ani jednému z našich titulov. Cez hravosť a tvorivosť dávame knižkám pridanú hodnotu a rozvíjame vnímavosť čitateľov.

Našimi aktívnymi autormi sú: Michal Klaučo, Johana Chrienová, Alica Mlynarčíková, Nora Balková, Karol Weis a ďalší.